Рад са конкурса „Сазнали на семинару па применили у пракси“

Када сам пре седам година, пионирском упорношћу и стрпљивим ишчекивањем да се стекну школски услови за тако нешто,  направила своју прву презентацију за ученике, нисам ни слутила да ћу данас имати блог и садржајнију наставу математике, наставу са применом ИКТ.

Ученик трећег разреда, Никола Тишић је тада много помогао да технички све савршено функционише, иако су услови били тешки… Тада сам схватила  да се ради о значајној новини у односу на традиционални приступ и колико радости у раду доноси. Данас су презентације чести домаћи задаци наших ученика и начин да покажу своје интересовање за предмет.

ilustracijaЗахваљујући семинару ОКЦ Бор, у марту ове 2015. године, и сјајној Марији Ђокић из Новог Сада, креирала сам овај блог и о њему, друштвеној мрежи за учење Едмодо и угледном часу на тему једначине хиперболе, писала за конкурс Завода за унапређење образовања и васпитања,

„Сазнали на семинару па применили у пракси“.

XXXVII Турнир градова

slika_tema_2

 

Основна варијанта такмичења Турнир градова

одржана је 11. октобра 2015. године од 14:00 до 19 :00, а сложенија варијанта јесењег кола овог појединачног такмичења, 25. октобра 2015. године од 08:00 до 13:00,

у Првој крагујевачкој гимназији.

Математичка радионица младих у школској 2015/16. години

dekorСа математиком смо сви, од малих ногу, били тога свесни или не! Уз прва питања, дилеме, одговоре , закључивања… Уз играчке које подстичу логичко размишљање, или у природи са бескрајним складом њених правилности, на челу са златним пресеком. У њима се прво ужива, њима се диви, а касније се онда и растумаче.

Таленат се храни подстицајима. Са талентованим дететом треба радити више, од малих ногу.  Ако се крене у време док је све игра, сва каснија бављења задржавају елементе игре и чисте креативности.

IMG_20151006_102425

Моја креација математичког кабинета.

Математичка радионица младих је започела са радом 2000. године и све ове године сакупља раздрагане малишане, основце Крагујевца и околине у игри математиком. Овако изгледа

План рада МРМ-а у школској 2015/16. години.

План математике у првом разреду природно-математичког смера

Plan rada u IrpmСве што се учећи математику усваја,

проналази своје место у једном од само наших

концентричних кругова  знања.

Упорним вежбањима се само увећава

конкретни круг.

Примењене методе постају трајно

доступни алат за нова решавања.

У првом разреду гимназијског школовања на природно-математичком смеру, планиран је значајан број тема. Ево примера месечног планирања:

IX    X   XI   XII   I    II   III   IV   V   VI .

Одељење обдарених ученика рачунарске гимназије ради на истом броју предвиђених тема као и за ученике природно-математичког смера, само је број недељних часова за један више. Ево како изгледа тематско планирање за школску 2016/17. у  овом одељењу:

 ЛОГИКА И СКУПОВИ

ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА

УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ

ПОДУДАРНОСТ

РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

СЛИЧНОСТ.

У току школске 2018/19. године у првом разреду природно-математичког смера радило се по реформисаном програму наставе и учења. Реч је о примени Програма обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења.

Из Школског програма.

Глобални програм наставе и учења.

Оперативни програми, месечно:

Септембар;
Октобар I део, Октобар II део, Октобар III део;
Новембар I део, Новембар II део и децембар I део;
Децембар II део;
Јануар;
Фебруар;
Март I део; Март II део;
Април I део; Април II део и мај I;
Маj II део и јуни;

 

 

 

План математике у другом разреду природно-математичког смера

Plan rada u II rpmСадржина плана за други разред природно-математичког

смера се углавном није мењала, али су захтеви да

форма плана буде измењена, били чести.

Ево како су за једну школску годину изгледали

глобални и оријентациони план.

Глобални тематски план.

Оперативни тематски планови:

СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ,

КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА,

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА,

ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ.

 

Сваке нове школске године, планирамо боље, сада у складу са електронским дневником!

Глобални план за II разред природно математичког смера.

План математике у IV разреду друштвено језичког смера

Plan rada u IVr djУ овом одељењу, математика

је у распореду, са само два часа недељно. Ради се по следећем

глобалном плану . 

Овде се могу преузети тематски планови:

 I теме , Функције,

II теме , Извод функције,

III теме , Комбинаторика и

IV теме , Вероватноћа и статистика.

Тематско планирање наставе математике у IV разреду природно-математичког смера

Матурантски код

 

Топлим смехом, просула се матурска ведрина.

Животна пролећа, смерном снагом,

одважно се разиграла у велики зракасти лук.

Са њим завежљај, од прецизности бременит, вапи…

Дуга негде на Хавајима-MДа заборав понесе своје и

неважно, важно постане.

Да прави ред ствари замени

смутљиве, магловите стазе.

Да лакоћа тежину одмори и

младост удахне снагу сломљеном

поново да, као маслачак полети.

Да замишљени број кључ постане

и брижност се у безбрижност окрене.

Да бујица веселости уједначи све,

а параболе се у кругове ослонаца преобразе.

Да мир устоличи своје место у коду

скровитог, замишљеног броја.

Plan rada u IVr p mОве сам стихове писала да испратим, пожелим срећу и поздравим своје матуранте.

У том завршном гимназијском разреду математику уче према овом годишњем и тематском плану:

 I тема  ,

II тема ,

III тема,

IV тема  и

V тема.

 

 

План анализе са алгебром у II разреду одељења обдарених ученика за математику

Plan rada u IIsmБило да се планира месечно или тематски, потребно је одредити се у односу на

годишњи план, по коме се учи анализа са алгебром

у овим одељењима.

Годишњи глобални план рада се састоји од следећих шест тема које се детаљније могу видети на следећим линковима:

  1. ПОЉЕ КОМПЛЕКСНИХ БРОЈЕВА;
  2. КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА;
  3. ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА;
  4. КОМБИНАТОРИКА; БИНОМНА ФОРМУЛА;
  5. МЕТОДА МАТЕМАТИЧКЕ ИНДУКЦИЈЕ;
  6. ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЈА БРОЈЕВА.

Теме плана анализе са алгебром у одељењу I разреда обдарених ученика за математику

Plan rada u IsmШколске 2015/16. године Прву крагујевачку

гимназију је уписала и 24. генерација ученика који су

изабрали да се математиком, физиком и рачунарством

баве нешто више и темељније. Овде се може видети  глобални план рада   као и појединачни тематски план рада:

 I тема – Елементи математичке логике и теорије скупова;

II темa – Поље реалних бројева;

III тема – Цели и рационални алгебарски изрази;

IV тема – Линеарне једначине, неједначине и функције;

V тема – Степеновање и кореновање,  предмета  Aнализа са алгебром.