Успех ученика Прве крагујевачке гимназије на Државном такмичењу из математике  

25.3.2023. године, на Математичком факултету у Београду, одржано је Државно такмичење из математике. Од 162 учесника средњих школа Србије, који се такмиче у А категорији, одељења ученика са посебним способностима за математику, учествовало је девет ученика Прве крагујевачке гимназије. Ово је иначе,одељење које већ више од три деценије у нашој школи негује простор у коме стасавају таленти. 

Част да, на основу претходно оствареног пласмана на општинском и регионалном такмичењу из математике, представе нашу Школу, имали су ученици: 

Лена Станковић Iсм 

Јана Атанасијевић Iсм 

Никола Нешовић, IIсм 

Наталија Јанковић IIсм 

Тодор Дамњановић IIсм 

Ксенија Живанић IIсм 

Лена Ерић IIсм 

Александар Копривица IIIсм и 

Андрија Максимовић IVсм. 

Ученик Александар Копривица IIIсм, је освојио трећу награду.  

Успех ученика Николе Нешовића IIсм, заслужује посебне похвале и признања!
Освојио је прву награду и пласман за Српску математичку олимпијаду, 1. и 2. 4.2023. године! 

Вредне дивљења, до изражаја су дошле њихове особине скромности, истрајности и неодустајања пред препрекама. Наши учесници екипе, потрудили су се да представе све своје сјајне игре математичким идејама, на такмичењу тако високог ранга, на коме је сваки поен златан! Наставите вредно, да у свакој новој школској години, побољшате свој преходни успех! Срећно!

Прзнање ученицама Тима Прве крагујевачке гимназије на конкурсу „Игре као средство за учење Едугејминг“

У сусрет једанаестој манифестацији „Мај месец математике“, организатори Конкурса „Игре као средство за учење Едугејминг“желели су да подстакну укључивање елемената игре, који би били подршка курикулуму и циљевима које он поставља. Центар за промоцију науке: www.cpn.edu.rs Математички институт САНУ: www.mi.sanu.ac.rs
Нордеус фондација:  nordeusfondacija.org и Друштво математичара Србије: www.dms.rs подржали су активности стварања окружења које подстиче истраживање и креативне приступе решавању проблема, и овим конкурсом охрабрили ученике основних и средњих школа да креирају стратегије које доводе до решења.

Трочлани тим, Софија Ђурђевић, Александра Стојановић и Ива Јовановић, Одељења обдарених ученика математичке гимназије, IVсм Прве крагујевачке гимназије, игром „Низови“, потрудиле су се да ову тему приближе својим вршњацима и освојиле 1. место на конкурсу Едугејминг.
Овај креативни тим је своје активности поделио са вршњацима еТвининг пројекта „Математичке видео минијатуре“, који је награђен националном ознаком квалитета.

Данас су представници Центра за промоцију науке Београд и компаније Нордеус овим поводом уручили награду, 3Д штампач за нашу школу!
Хвала, организарторима на овој вредној награди, која ће унапредити рад наших ученика и наставника!

Међународна конференција „Сарадња у циљу подршке даровитима“

На почетку ове школске године је, од 23.до 25.09.2022. године, одржана пета међународна конференција „Сарадња у циљу подршке даровитима“у просторијама Института за модерно образовање, у Београду.

Циљ ове конференције био је да укаже на важност сарадње, партнерстава и умрежавања различитих актера који могу допринети стварању атмосфере и окружења у којем се даровити могу препознати, развијати и реализовати. Управо кроз сарадњу се могу остварити значајни помаци на добробит даровитима, њиховим породицама, друштву и институцијама које су у прилици и обавези да обезбеде неопходне предуслове за развој даровитости. Такође, сарадња је прилика и за међусобну подршку и учење, размену искустава и знања о потребама и карактеристикама даровитих. Циљ је био препознати места где она недостаје и начине да она обогати искуства оних који је остварују. Кроз дискусије, истраживања и излагања примера добре праксе, конференција је и сама била место стварања нових прилика за сарадњу и учење из међународних искустава и мултидисциплинарног приступа практичара, образовних стручњака, послодаваца, доносиоца политика и свих заинтересованих.

Према плану, објављеном на сајту Конференције и рад „Примери едукативних игара у настави“, 24.09.2022. који говори о креативној сарадњи на изради едукативних игара ученика Прве крагујевачке гимназије, испунио је прописане услове и прхваћен је за коачни програм Конференције, као пример наставне праксе, на шта смо веома поносни.
Резиме рада се може видети овде, одн. на енглеском језику, овде, а у Зборнику радова конференције је следећи приказ рада.
Презентација:

2023-01-12 (2)

Хвала организаторима Конференције, посебно колегиници Тањи Олеар Гојић, на изузетно занимљивој размени искустава и прилици да из онлајн сарадње наставимо са непосредном, занимљивом због неформалних размена идеја…
Партнери конференције:Учитељски факултет Унивезитета у Београду, Природно математички факултет Универзитета у Новом Саду LINK Educational Alliance Удружење васпитача Војводине Алијанса просветитеља Србије УченIQ.

Дан интелигенције 2022

Поводом дана оснивања МЕНСЕ, у нашим школама се реализују најављени догађаји међународног образовног пројекта Дан интелигенције 2022, који подстичу мисаоне активности ученика, сардњу и интеракције. Тим поводoм смо и у Првој крагујевачкој гимназији колегиница Данијела Максимовић и ја одржале пар угледних часова 24.11.2022. године. Догађај је најављен са радним насловом „Знам да знаш апсолутну вредност, ал`заједно знамо више!“

Циљ нашег угледног часа (Sway презентација) је повезати усвојене наставне садржаје у току систематизације наставне теме у два одељења И разреда Прве крагујевачке гимназије, као и у раду са групом полазника Центра за таленте, ЦСУ Kрагујевац, VII и VIII разреда ОШ. Укупно, у раду су учествовала 62 ученика. Вршњачка интеракција је остварена колективним, индивидуалним и радом у групи, применом метода усменог излагања, разговора и илустрације на електронској табли.
На улазу у кабинет, ученицима су на случајан начин подељене картице са бројевима од 1 до 8, да би заузели место за радним столом свог тима. Основне дефиниције и особине апсолутне вредности реалног броја, продискутоване су уз картице Quizlet квиза. Уследио је такмичарски део часа, планиран тако да се 30 минута тимски решава 25 задатака Gynzy квиза. За анализу појединачних случајева апсолутне вредности, у тимовима од по 3 или 4 ученика се приступало подели задужења. За сваки од 8 тимова са тачним решењем задатка, интерактивно су придруживани поени. Ученици су тимски решавали задатке из квиза и проверавали решења интерактивно на електронској табли. Број поена сваког тима у току рада је видљив на екрану електронске табле. За све задатаке су припремљени и одговори, на клик од решавача. Ученици отворени задатак са електронске табле решавају у тиму, капитен тима решење исписује и показује високо, а онда се на паметној табли уносе поени свим тимовима који имају тачану израду овог задатка. У завршном делу часа, помоћу својих мобилних телефона, индивидуално су урадили 5-минутну формативну процену усвојености особина апсолутне вредности Quizalize&Zzish квизом. Исто тако, ученици су позвани да процене степен свог, као и ангажовања осталих чланова тима и направе евалуацију часа у MS Forms квизу. Након 5-минутне формативна процена је јасно приказано ко је од ученика усвојио особине апсолутне вредности, код којих ученика су делимично усвојене, а којим ученицима треба ово додатно појаснити, према извештају у Quizalize апликацији.
На овај начин се постиже прегледна слика колико су ученици усвојили исходе учења.
Недоумице на које ученици наилазе у току израде задатака, уз вршњачку интеракцију, имају прилику да буду отклоњене. Знање добија вредност знања које се дели. Евиденција успешности кратких 5-минутних провера у апликацији Quizalize се може пренети у еДневник а она је наставнику сигнал да се обрати пажња на ученике који споријим темпом усвајају наставне садржаје. Ово успоставља бољу сарадњу ученика и наставника и ученика међусобно, на часу утврђивања или вежбања и боље ангажовање ученика.
Посебно радује то да је ова петоминутна вежба одмах након завршетка рада ученика прегледана у апликацији и одредиће наредне кораке у даљем учењу…

Учешће ученика Прве крагујевачке гимназије на конкурсу Игре као средство за учење – ЕдуГејминг и еТвининг пројекту „Математичке видео минијатуре“

Као увод у манифестацију Мај месец математике, ДМС, Математички институт САНУ, Центар за промоцију науке и Нордеус фондација расписали су конкурс за основне и средње школе: ИГРЕ КАО СРЕДСТВО ЗА УЧЕЊЕ – ЕдуГејминг.
Сви видео материјали чиниће базу едукативних игровних часова, а међу три одабрана видеа је и рад Софије Ђурђевић, Иве Јовановић и Александре Стојановић, ученица IIIсм, Прве крагујевачке гимназије, за које је овај конкурс био изазов да се научено о низовима прикаже кроз игру!
Резултати Конкурса:

1. Низови, Прва крагујевачка гимназија, Менторка: Јасмина Мицић

2. Мата Мапа; Гимназија Јосиф Паничић, Бајина башта, Менторка: Јелена Стојкановић

3. змајЦТФ; ОШ Јован Јовановић Змај, Свилајнац, Ментор: Александар Јовановић.

Насловна страна игре, коју су креирале ученице Софија, Ива и Александра.


За Софију Ђурђевић, Иву Јовановић и Александру Стојановић, овај конкурс је био изазов и прилика да удруже таленат, стрпљење и ентузијазам, да се научено о низовима систематизује кроз игру и приближи вршњацима и свима који су, бавећи се школском математиком, открили лепоте бесконачности конвергентних низова. Одабрале су  Escape Room! Идеја је да се кроз материјал пролази на начин како се математика и учи, по систему концентричних кругова. Тако се из првог основног круга Escape Room-a играч ослобађа ако је тачно одговорио на питања о тачкама нагомилавања низа, монотоности и конвергенције. Тачни одговори дају тајни код ослобађајуће речи, да би се у  Escape Room- у  другог нивоа примениле особине низова, израчунавале граничне вредности и применио услов конвергенције геометријског реда. Овде се постиже нови ослобађајући код за прелаз у трећи ниво, где се играч среће са Ојлеровим бројем е, решава диференцну једначину да оркрије низ као решење и користи Штолцову теорему, као једноставни алат за сложеније граничне вредности. Тајни код трећег концентричног круга, Escape Room-a, води до бонус задатка, који говори о могућности примене низова у биологији.
Овде се може видети кратки видео приказ игрице које су Софија, Ива и Александра осмислиле!

Поред овог рада, ученице Iсм, Лена Ерић и Марија Антонијевић и I9, Лидија Стојановић креирале су игру Банана Намак, за систематизацију наставних садржаја о линеарним функцијама, једначинама и неједначинама.

Била је ово још једна промоција активности на еТвининг пројекту „Математичке видео минијатуре“ са сарадницима из Хрватске, Словеније и Босне и Херцеговине, у оквиру кога су тимови међусобно размењивали своје кратке видео приказе математичких садржаја, међу којима је нпр. и електронска свеска стихова о бесконачности
и видео-постер систематизације комбинаторних формула.


Хвала Центру за промоцију науке, на прилици да будемо део овогодишњег Научног каравана!
Хвала сарадницима на еТвининг пројекту „Математичке видео минијатуре“, на инспиративним видео приказима, који чине добро да математика буде ближа и занимљивија.

Награђени рад ће бити велики подстрек ученицама да наставе са креативним радом.
Хвала вам, на овом дивном признању!

X Фестивал науке у Првој крагујевачкој гимназији

05. и 06. маја ове године у нашој школи је одржан десети Фестивал науке „Дај(т)е се на знање“, под слоганом „Они су померили границе“. Окупио се велики број ученика и наставника, али и свих заљубљеника у науку. Између осталог, говорило се о Михаилу Петровићу Аласу и српској математичкој школи. Овде се налази детаљнији извештај.

На стручном скупу „Малим корацима до великих промена“, другог фестивалског дана, изложени су радови ученика и наставника, у свечаној сали наше гимназије. Том приликом приказани су резултати наших ученика у ЕдуГејмингу, креативним играма у сврху учења, едукативним играма у настави.

Учење, игра бескрајна

Дечје игре имају конкретна, реална правила, везана за практичне активности којима дете себи и свом тиму доказује да може да оствари задати циљ, али су и обавијене велом само детету својствене фантазмагорије. Тај ирационални осећај да се све може, ако се крене од оне нулте тачке, у којој смо потпуно мирни, постаје ослонац за све наредне изазове учења.
Ево нас, у јеку писмених провера пред завршетак календарске године и полугодишта! Ученици и наставници, неким својим унутрашњим снагама, налазе начине да направе комбинацију занимљивих пројектних задатака и традиционално обавезног сумативног таласа. При томе знају да те оцене не могу дати реалну слику њиховог рада, јер су врло често из дана у дан на новом испиту!
За предах, обновимо утиске са IX Фестивала науке, 21. јуна 2021. организованог у школском Парку науке, пред завршетак претходне школске године. Био је то келеидоскоп ослобођене младалачке раздраганости, истраживачког рада и резултата!

IX Фестивал науке у Првој крагујевачкој гимназији
Фестивал науке је организован на отвореном, у школском Парку науке, а изложени радови ученика и наставника приказали су реализоване пројектне задатаке и међупредметно повезивање у раду у о…
Go to this Sway

У оквиру eTwinning пројекта „Интерактивне свеске 2“, своју игру систематизације математичких знања II и III разреда, представили су ученици Прве крагујевачке гимназије, учесници пројекта: Јована Максић, Марта Шпица, Неда Михаиловић, Огњен Вељовић, Алекса Ђуришић, Јована Димитријевић, Магдалена Павловић, Вук Вујовић и Немања Стојановић.

Овај пројектни рад наших ученика је намењен за највише 4 играча. Срећно, до решења!
eTwinning пројекат „Интерактивне теке 2“ је награђен националном и европском ознаком квалитета, а признање се односи на интерактивне садржаје које су ученици заједно са својим европским вршњацима креирали.

Државни семинар Друштва математичара Србије у онлајн окружењу

Зимске семинаре Друштва математичара Србије са почетка календарске године, на београдском Машинском или Економском факултету, скоро по правилу, памтимо по топлим препорукама да неке нове идеје применимо у настави математике и приближимо је ученицима на мало другачији, занимљивији начин.
Ове године изузетно, на Државном семинару ДМС, наставницима су кабинети за сарадњу биле виртуалне Гугл учионице, а амфитеатри за предавања и дискусије, Гугл састанци. Све се одвијало према пажљиво планираној подели задужења Организационог одбора Државног семинара ДМС 2021. Мноштво веома актуелних и занимљивих тема и истакнутих предавача, представило је у два дана семинара, 20. и 21.02.2021. године, веома занимљиве садржаје, значајне за наставну праксу математике у основним и средњим школама.
Семинар је отворио председник ДМС, др Војислав Андрић, а пленарно предавање, под насловом „Математика – модерна, а аутентична“, одржао др Жикица Перовић.
Изузетно ми је драго да сам заједно са колегама др Радославом Божићем и Златком Голубовићем, могла да учествујем у току првог радног дана Семинара и допринесем рализацији теме „Нека позитивна стручно методичка искуства у реализацији наставе на даљину“, а наредног дана, у оквиру микс теме, „Писмене провере постигнућа ученика у реализацији наставе на даљину“.
На првом скупу, са око 40 наставника, размотрене су наставне методе и облици рада за све типове часова математике. Ово је радна презентација. Врло осетљиву тему поверења у писмене провере знања ученика, када се настава не одвија под будним оком наставника, већ уз сарадњу са родитељима, пратило је и дискутовало око 80 наставника. Презентација.
Колекција изабраних примера реализованих часова. Бележница, са Семинара.

Захваљујем се свим драгим сарадницима, колегама и организаторима великог годишњег скупа наставника математике у Србији, за разумевање, подршку, сарадњу и инспирацију, на нашем виртуалном скупу.

Имамо ли све предуслове за регуларни контролни онлајн тест?

Дошла су нека сасвим нова времена за наставу, ученике и наставнике! Навикнути на искључиво непосредну наставу, свакодневним радом, наставници су из позиције субјекта који испоручује знања, поступно прелазили у сараднике, који у освајању знања, ученику помажу како донети праве изборе и одлуке. Са измењеним простором у коме се настава одвија, пред наставником су додатни захтеви да обезбеди праву подршку за ученике и родитеље.
Евидентно је, постоји навика која датира од најранијих школских провера знања, да ученици меморишу поступке и чињенице, а затим, на захтев наставника, ово покушавају да аналогно примене. Настава подржана системима за учење, обезбедила је могућност да се пласира занимљив интерактиван и допадљив садржај за учење. Чари онлајн наставе су највидљивије у избору нових начина да се приближе наставни садржаји. Да ли се и писмене провере знања могу успешно реализовати у учењу на даљину? Могу ли се онлајн тестом обезбедити квалитетни резултати остварености исхода учења? Колико су ове оцене регуларне?
Имам колеге који отворено кажу: „Ја не верујем у тај онлајн!“Или, „Доста рупа у знању прави онлајн“. Наша вера у снагу знања и учења, рефлектује се управо на став ученика. А они су за фер плеј. Потребно је изградити, одн. повратити однос поверења. Да кренемо свесни да је постигнуће непосредно зацртаних исхода, улог у будућа постигнућа. Питање поверења је увек било осетљиво питање. Знамо колико стрпљења треба да се се ускладе, наш напор за интеграцију знања, на једној страни, са родитељским успехом ученика по сваку цену, на другој…
Сумњу на страну, овде желим да говорим о једном успешном сумативном контролнм тесту реализованом на даљину, у више одељења Прве крагујевачке гимназије. Питате се, како?
Користећи Showbie, благодет међу алатима за самосталну израду задатака, сумативно оцењивање и онлајн интеракцију на наставном садржају. Иначе, за онлајн формативну 15-минутну проверу знања, а за самостални рад затим и квиз, са провером тачних одговора, може се применити Quizalize&Zzish, или Socrative. Ово су алати од велике помоћи наставнику, коме је иначе било потребно неколико сати, да прегледа непосредно писане, 15-минутне писмене израде задатака ученика. У апликацији се извештај добија тренутно и тако на време могу да се одаберу нове методе рада, само са групом ученика који исходе учења нису још остварили.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
Припрема за тест уз подршку алата Showbie подразумева планирање неколико додатних активности у односу на припрему за непосредни контролни тест. Наставник након избора задатака, креира шифре за сваку од група и чини их доступним ученицима. Припремљени задаци су недоступни за ученике пре почетка часа. Онлајн тест се не може реализовати без подршке родитеља, тако да сви микрофони буду укључени у исто време, да ученик користи два уређаја, рачунар на коме ради и телефон, који снима то што ученик ради. Ученици на почетку рада, пробно шаљу слику у својој групи, да потврде да учествују планираним распоредом група, као и да се увере да ће на крају рада, на исти начин, за пар секунди, проследити слике својих решених задатака.
НАЧИН ПРОВЕРЕ ЗНАЊА И СПОСОБНОСТИ
Израда задатака се одвија у школској свесци, самостално и прегледно, са записом по моделу једна страна – један задатак, са простором планираним за повратне информације. Апликација региструје реално време предатих задатака и приказује наставнику да ли је рад приложен благовремено, 10 минута по завршетку контролног теста. Овде су потребна „гаранција“ родитеља о регуларности.
НАЧИН ВРЕДНОВАЊА РЕЗУЛТАТА
Било да се повратне информације о прегледаном раду уносе електронском оловком, или помоћу апликације на мобилном телефону, што је пожељније јер су честе ротације приложене слике, ученици непосредно имају увид у свој рад.
Преписивање је старо колико и контролни тестови, а ученици природно, упућени једни на друге. То је пораз своје врсте, који наставници грешком, персонализују. Није тешко приметити корак који у изради задатка недостаје, када нам у томе помажу једнакости.
ПОХВАЛЕ И ОЦЕНЕ
Наставник има могућност да након прегледа унесе оцену и проценат постигнућа ученика на контролном тесту. Ово су подаци у које ученик, приступом апликацији, има непосредан увид за сваку страну и сваки ред прегледаног задатка, који је приложио. Ту је и простор за похвале и коментаре о раду, као и прилика да се разјасне евентуалне нејасноће о задатку. Након консултација, ово су оцене које се евидентирају у електронском дневнику. Ма колико прецизност у раду била један од циљева сваке писмене провере знања ученика, она не сме бити испред толеранције. Имамо слуха за евентуалне техничке потешкоће, на које ученици, изузетно наилазе.
Ова актуелна тема „Писмене провере постигнућа ученика у настави математике на даљину“ је једна од бројних, занимљиво планираних, на Државном семинару Друштва математичара 2021. године. Ово једночасовно саопштење, ове године је у онлајн варијанти.

Имамо ли све услове за регуларни онлајн контролни тест?
Спорадично, да!
За редовне онлајн тестове, биће потребно још времена, да сазри свест да је вредно само оно знање које се стиче на основу властитог искуства. Док се не формира то базично поверење у ученике и правичност као полазна претпоставка, наставници ће наставити са непосредним тестовима и пажљивим дежурством за време контролног теста.

Национални конкурс „Магија је у рукама наставника“

У првом кругу Kонкурса, било је магично за српски језик и математику. За које предмете ће бити на јесен, у наредном конкурсном кругу, тек ћемо видети… Драге колеге, учествујте! Изузетно је!
Хвала, организаторима, на свему!
https://jpd.rs/nagradjeni-pobednici-konkursa.php
https://jpd.rs/online-nastava…
Приручник за пројектну наставу.

Konkurs „Magija je u rukama nastavnika“
NALED i Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva „Connecting“ u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodom za unapređenje obrazovanja i vas…
Idi na ovaj Sway