Један од 20 радова предложених за награду на Конкурсу ЗУОВ-а „Сазнали на семинару и применили у пракси“

Овде се може видети више детаља.

На конкурс ,,Сазнали на семинару, применили у пракси“ пристигло је 173 рада.  Примене интерактивних тестова, на часовима математике у Првој крагујевачкој гимназији, представљене су следећом презентацијом.
У првом селексионом кругу одабрано је 63 рада. Од тога 20 радова је изабрано за базу примера добре праксе и за презентовање. Тог 16. јануара ове 2020. године је свако од одабраних 20 учесника, презентацијом од по 10 минута представио свој рад пред петнаесточланом комисијом у ЗУОВ-у.
Ево и резултата Конкурса! 
Честитке, за троје награђених колега! Хвала организаторима на јединственој прилици размене искустава наставне праксе, промоцији уледног часа „Размере и пропорције, примене интерактивних тестова“ и наставног блога са гимназијском математиком, Матемамоменти.
Хвала комисији ЗУОВ-a, на подршци и пријатном пријему, која је свим кандидатима уприличила доживљај за памћење.