ИКТ у настави

Konferencija_IKT_6dec2014_NS (1)

Заједничка фотографија на завршетку Конференције.

               На математичкој конференцуји Информационо-комуникациона технологија у настави, 06.12.2014. у Новом Саду,  учеснике,  еуфоричне оптимисте, је ујединила замисао  да јесте могуће ученике научити једноставнијем учењу.  Једна од изложених, била је и моја презентација једног, необичног часа математике у одељењу трећег разреда друштвено-језичког смера. Показана је примена методе „Питам се, питам“(Jeopardy) на часу утврђивања, са темом Површина и запремина призме.  A ево и утисака  које смо понели са конференције!