План анализе са алгебром у II разреду одељења обдарених ученика за математику

Plan rada u IIsmБило да се планира месечно или тематски, потребно је одредити се у односу на

годишњи план, по коме се учи анализа са алгебром

у овим одељењима.

Годишњи глобални план рада се састоји од следећих шест тема које се детаљније могу видети на следећим линковима:

  1. ПОЉЕ КОМПЛЕКСНИХ БРОЈЕВА;
  2. КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА;
  3. ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА;
  4. КОМБИНАТОРИКА; БИНОМНА ФОРМУЛА;
  5. МЕТОДА МАТЕМАТИЧКЕ ИНДУКЦИЈЕ;
  6. ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЈА БРОЈЕВА.