План анализе са алгебром у II разреду одељења обдарених ученика за математику

Plan rada u IIsmБило да се планира месечно или тематски, потребно је одредити се у односу на

годишњи план, по коме се учи анализа са алгебром

у овим одељењима.

Годишњи план се састоји од следећих шест тема:

ПОЉЕ КОМПЛЕКСНИХ БРОЈЕВА;

КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА;

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА;

КОМБИНАТОРИКА; БИНОМНА ФОРМУЛА;

МЕТОДА МАТЕМАТИЧКЕ ИНДУКЦИЈЕ;

ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЈА БРОЈЕВА.