План математике у првом разреду природно-математичког смера

Plan rada u IrpmСве што се учећи математику усваја,

проналази своје место у једном од само наших

концентричних кругова  знања.

Упорним вежбањима се само увећава

конкретни круг.

Примењене методе постају трајно

доступни алат за нова решавања.

У првом разреду гимназијског школовања на математичком смеру, планиран је значајан број тема. Детаљније:

IX    X   XI   XII   I    II   III   IV   V   VI .

Одељење обдарених ученика рачунарске гимназије, ради у оквиру истих предвиђених тема за ученике природно-математичког смера,  али има један час више, недељно. Ево како изгледа тематско планирање за школску 2016/17. у  овом одељењу:

 ЛОГИКА И СКУПОВИ

ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА

УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ

ПОДУДАРНОСТ

РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ