План математике у првом разреду природно-математичког смера

Plan rada u IrpmСве што се учећи математику усваја,

проналази своје место у једном од само наших

концентричних кругова  знања.

Упорним вежбањима се само увећава

конкретни круг.

Примењене методе постају трајно

доступни алат за нова решавања.

У првом разреду гимназијског школовања на природно-математичком смеру, планиран је значајан број тема. Ево примера месечног планирања:

IX    X   XI   XII   I    II   III   IV   V   VI .

Одељење обдарених ученика рачунарске гимназије ради на истом броју предвиђених тема као и за ученике природно-математичког смера, само је број недељних часова за један више. Ево како изгледа тематско планирање за школску 2016/17. у  овом одељењу:

 ЛОГИКА И СКУПОВИ

ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА

УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ

ПОДУДАРНОСТ

РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

СЛИЧНОСТ.

У току школске 2018/19. године у првом разреду природно-математичког смера радило се по реформисаном програму наставе и учења. Реч је о примени Програма обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења.

Из Школског програма.

Глобални програм наставе и учења.

Оперативни програми, месечно:

Септембар;
Октобар I део, Октобар II део, Октобар III део;
Новембар I део, Новембар II део и децембар I део;
Децембар II део;
Јануар;
Фебруар;
Март I део; Март II део;
Април I део; Април II део и мај I;
Маj II део и јуни;

 

 

 

План математике у другом разреду природно-математичког смера

Plan rada u II rpmСадржина плана за други разред природно-математичког

смера се углавном није мењала, али су захтеви да

форма плана буде измењена, били чести.

Ево како су за једну школску годину изгледали

глобални и оријентациони план.

Глобални тематски план.

Оперативни тематски планови:

СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ,

КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА,

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА,

ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ.

 

Сваке нове школске године, планирамо боље, сада у складу са електронским дневником!

Глобални план за II разред природно математичког смера.

План математике у IV разреду друштвено језичког смера

Plan rada u IVr djУ овом одељењу, математика

је у распореду, са само два часа недељно. Ради се по следећем

глобалном плану . 

Овде се могу преузети тематски планови:

 I теме , Функције,

II теме , Извод функције,

III теме , Комбинаторика и

IV теме , Вероватноћа и статистика.

Тематско планирање наставе математике у IV разреду природно-математичког смера

Матурантски код

Топлим смехом, огрејала све, матурска ведрина.

Животна пролећа, смерном снагом,

одважно се разиграла у велики зракасти лук.

Са њим завежљај, знања и прецизности , вапи…

Дуга негде на Хавајима-MДа заборав прими своје и,

неважно, важно постане.

Да прави ред ствари замени

смутљиве, магловите стазе.

Да лакоћа тежину одмори и

младост удахне снагу сломљеном,

да као маслачак, поново полети.

Да замишљени број кључ постане

и брижност се у безбрижност окрене.

Да бујица веселости уједначи све,

а параболе се у кругове ослонаца преобразе.

Да мир устоличи своје место у коду

скровитог, замишљеног броја…

Plan rada u IVr p mОве сам стихове писала да испратим, пожелим срећу и поздравим своје матуранте.

У том завршном гимназијском разреду математику уче према овом годишњем и тематском плану:

 I тема  ,

II тема ,

III тема,

IV тема  и

V тема.

План анализе са алгебром у II разреду одељења обдарених ученика за математику

Plan rada u IIsmБило да се планира месечно или тематски, потребно је одредити се у односу на

годишњи план, по коме се учи анализа са алгебром

у овим одељењима.

Годишњи глобални план рада се састоји од следећих шест тема које се детаљније могу видети на следећим линковима:

 1. ПОЉЕ КОМПЛЕКСНИХ БРОЈЕВА;
 2. КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА;
 3. ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА;
 4. КОМБИНАТОРИКА; БИНОМНА ФОРМУЛА;
 5. МЕТОДА МАТЕМАТИЧКЕ ИНДУКЦИЈЕ;
 6. ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЈА БРОЈЕВА.

Теме плана анализе са алгебром у одељењу I разреда обдарених ученика за математику

Plan rada u IsmШколске 2015/16. године Прву крагујевачку

гимназију је уписала и 24. генерација ученика који су

изабрали да се математиком, физиком и рачунарством

баве нешто више и темељније. Овде се може видети  глобални план рада   као и појединачни тематски план рада:

 I тема – Елементи математичке логике и теорије скупова;

II темa – Поље реалних бројева;

III тема – Цели и рационални алгебарски изрази;

IV тема – Линеарне једначине, неједначине и функције;

V тема – Степеновање и кореновање,  предмета  Aнализа са алгебром.

 

Одељење IV разреда, обдарених за математику

7g77p4sk-1386893485Моји матуранти! Ове, 2015. године надам се и студенти! Сви из IVсм, за које је моја одговорност разредне,  у односу на то јесу ли уредно долазили у школу и учили, била највећа.Научили су да решавају чак и несвојствене интеграле…

И пуно тога још!

Рим 2014

IVсм у Риму, септембра 2014.

Понели утиске са матурске екскурзије, незаборавне…

Са часова Анализе са алгебром, можда!

Радило се према следећем

годишњем плану, а ту су и месечни планови:

IX,    X,    XI,    XII,    I,    II,    III,    IV,    V.

 

У школској 2015/16. Стручно веће за математику се определило за тематско планирање. Ево како изгледа план рада, по темама:

IVсм, матуранти генерације 2017/18.

Примене диференцијалног рачуна;  

I тема са нагласком на исходе учења и наставе;

Неодређени интеграл;

Одређени интеграл;

Диференцијалне једначине.

 

Одељење III разреда, обдарених за математику

Када су  септембра 1992. кренули да трчкарају школским двориштем  остали другари би, мислећи на СМ ученике  говорили, „спеце“.  После неколико година је у  сведочанствима,  уместо Специјализовано одељење за математику, писало да су Одељење талентованих ученика за математику, а тек у току  неколико претходних година, Одељење обдарених ученика математичке гимназије.

IIIsm

Марија, Дуња, Викторија, Марина, Бранка, Катарина, Никола, Јована, Ђорђе и Невена, са великог одмора.

Како год били називани, они су одличан миље за неговање талената,  који у току тих завршних година пунолетства стасавају под кровом Прве крагујевачке гимназије.  Оних што себе изненађују  померањем властитих граница,  а  сасвим су налик на своје из генерације. Само су себи постављали различите циљеве, укључујући и Српске олимпијаде знања.

Ево плана по коме се радила Анализа са алгебром, у овом одељењу:

Годишњи програм.  Месечни планови, у току  школске 2014/15. године:

IX,     X,     XI,     XII,     I,     II,     III,     IV,     V,    VI.

На Стручном већу за математику је од 2015. договорено тематско планитање, за све предмете. Ево мог плана тема у школској 2016/17.

 1. ТРИГОНОМЕТРИЈСКИ ОБЛИК КОМПЛЕКСНОГ БРОЈА,
 2. ПОЛИНОМИ,
 3. АКСИОМАТСКО ЗАСНИВАЊЕ РЕАЛНИХ БРОЈЕВА,
 4. НИЗОВИ,
 5. РЕАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ ЈЕДНЕ ПРОМЕНЉИВЕ,
 6. ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ.

 

 

 

 

 

Трећи разред друштвено-језичког смера

SAMSUNGМоже ли настава математике да буде интересантна ученицима друштвено-језичког смера? Са само два часа недељно и ђачким предубеђењем да, или она није за њих, или они нису за њу, тек није било лако да се навикну на игру по законима математичке логике, алгебре, аналитичке геометрије… Али, дешавала би се мисао која решава и бивала све бројнија.

Ево плана  по коме се радило:

Годишњи план рада

IX    X    XI    XII   I    II    III     IV    V    VI

Трећи разред природно-математичког смера

III8На почетку школске године смо у дилеми, ми математичари. Да ли планирати часове наставе математике  тематски, или на месечном нивоу? Чини ми се да је реч о варијацијама на исту тему. Скоро па једно те исто, али по ком редоследу? Да би се добро разрадио тематски план,  потребно је претходно проћи садржај глобалног плана са месечним целинама.  Иначе, може се догодити ефекат акваријума, да ситнији ретки примерци, иако планирани да употпуне утисак ефектне целине, наједном нестану због крупнијих. Нарочито у години скраћених часова, каква зна да нас задеси…Restickerable_Math_Test_Reminder_Sticker Ево месечних  планови  рада у одељењу III8 природно-математичког смера :  Глобални план за 2014/15. IX    X    XI    XII   I    II    III    IV    V     VI

Анђелка и 3.8А, како би изгледао тематски план?sticker,375x360.u1 Погледајте тему  Аналитичка геометрија! На семинару Активно  оријентисана  настава  математике,   ОКЦ Бор, препоручено је да план садржи управо ове назнаке.

Тематско планирање у одељењу ученика са посебним способностима за рачунарство, са исходима учења:

 1. Полиедри
 2. Цилиндрична и обртна површ
 3. Вектори
 4. Аналитичка геометрија
 5. Математичка индукција и низови
 6. Комплексни бројеви и полиноми