Математика у другом разреду природно-математичког смера


Степеновање и кореновање

Операције са степеном чији је изложилац цео број;

Степен чији је изложилац цео број;

Примери за вежбу;

Квиз;

Спреман контролни;

Примене особина и операција са коренима

( петнаестоминутнa – формативна процена);

Операције са коренима (домаћи задатак);

Корен квадрата;

Степен чији је изложилац рационалан број;

Примери за вежбу;

Рационалисање имениоца;

Дилема, како средити израз?

Комплексни бројеви;


Квадратна једначина и квадратна функција

Фактори квадратног тринома и решења квадратне једначине?

Факторизација квадратног тринома, самостални рад;

Примене Вијетових формула;

Један домаћи задатак;

Квадратни трином, растављен на чиниоце;

Факторизације квадратног тринома, тема за квиз;

О знаку решења квадратне једначине-домаћи задатак;

Има нека, тајна смена…

Како свести на квадратну?

Парабола, тема за интерактивни видео;

Конкретна парабола;

График квадратне функције, параметарски;

Geogebra алат, наш радни координатни систем!

Неједначина;

Решавање ирационалних једначина;

Ирационалне једначине као домаћи задатак;

Питања и дилеме…


 

Експоненцијална и логаритамска функција

График експоненцијалне функције, уз помоћ Geogebra алата;

Три примера експоненцијалних једначина;

Разматрање решења неких експоненцијалних једначина;

Експоненцијалне неједначине, домаћи задатак;

Решити експоненцијалне неједначине!

Логаритам задатог броја;

График логаритамске функције уз помоћ Геогебра алата;

Интерактивни домаћи задатак;

Транслације основне логаритамске криве,дуж Оx и Оy осе;

График логаритамске функције;

Особине логаритма;

Логариtамске неједначине-формативно;


Тригонометријске функције


Тригонометријски круг;

Пројекције тачке са тригонометријске кружнице на координатне осе;

Основне тригонометријске функције, интерактивно;

Парност и непарност основних тригонометријских функција;

y=a+b sin(x); y=a+b cos(x) ;


Прва тригонометријска контролна вежба I
Прва тригонометријска контролна вежба II

Да проверимо!

Тригонометријске функције, сведене на први квадрант;

График тригонометријске функције, вежба I  

График тригонометријске функције, вежба II  Решења II групе    1.   2.

Тригонометријске једначине из филма „Шешир професора Вујића“;

Једна занимљива Desmos активност. Постоји ли троугао тако да синусна теорема важи?

Радна координатна раван;

График, интерактивно;

Писмене вежбе:

I                         II                      III                       IV

26.02.2018.

02.10.2017.

Писмени задаци:

I                        II                      III                        IV

25.12.2017.

Ученичка евиденција активности на часу

Учешће у Глобалном математичком пројекту „Exploding Dots“2017.

Advertisements
 • Садржај

 • Школа од националног интереса

  Школа од националног интереса
 • Календар

  децембар 2018.
  П У С Ч П С Н
  « окт    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • Стране

 • EDMODO

 • Математичко друштво „АРХИМЕДЕС“

 • Друштво математичара Србије

 • ЗУОВ

 • Образовно креативни центар Бор

 • Центар за едукацију и медије „e-Time“

 • Четврти Фестивал науке у Првој крагујевачкој гимназији

 • МПНТР

 • Advertisements